Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Keuvelaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Keuvelaar: Mnl. covelaer `geestelijke broeder, monnik', die een covel, cuevel 'kap, mantelkap' draagt'. 1285-86 Janne den Covelare, Dordrecht; 1479 Joos de Kuevelare, Axel (STEEGERS); 1717 Adriaan Keuvelaer, Heille (VS 1974, 75)   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: