Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kemper < Kempers
Kemperman
Kemp
Kämper
Brinkkemper

verklaring:
Behalve in Nederland komt de familienaam Kemper ook veel voor in Duitsland, vooral ik Noordrijn-Westfalen. Het betreft derhalve een spellingsvariant van Kämper en een klankvariant van Kamper. Kemper, Kämper en Kamper zijn mogelijk als herkomstnamen -er-afleidingen van plaatsen met het woord kamp 'afgeperkte ruimte'; vergelijk in dit verband de samengestelde naamvorm Brinkkemper uit de Duitse naamvorm Brinkämper, en ook bij de naam Kamper de veronderstelling dat, als één van de verschillende mogelijkheden, de naam iemand aanduidde die uit Kampen afkomstig was.
Eventueel kan als patroniem gedacht worden aan een ontlening aan een oude Germaanse persoonsnaam met het naamselement kamp in de betekenis 'strijd(er)' (in verband met de Latijnse betekenis voor campus '(slag)veld'). Met de betekenis 'strijder' voor kamper kan zo ook gedacht worden aan een beroepsnaam of een bijnaam voor een vechter.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kemper', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem patroniem beroepsnaam
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

er geen affix