Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kemp
Kempen
< Kempe < Kempes
Kempe, van de

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e