Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamp
Kemper
< Kemp < Kemp, van de / der
Kempen
Kemps
Kempink
Kempkes

verklaring:
1. Onverbogen patroniem van de voornaam Kemp(e), klankvariant van Kamp, Nederlandse en Nederduitse vormen van de Germaanse persoonsnaam Campo 'vechter, strijder'. Vergelijk de familienaam Kemper en vergelijk bijvoorbeeld het Duitse woord Kämpfer en het Nederlandse woord kemphaan.
2. Ook als adresnaam een klankvariant van Kamp naast Van de(r) Kamp; vergelijk Van de(r) Kemp.
3. Mogelijk een herkomstnaam voor iemand uit de streek De Kempen, korte vorm van Kempenaar.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kemp', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam herkomstnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix