Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Keereweer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Keereweer:  1. BN voor iemand die altijd weerkeert, terugkeert? Ook herbergnaam in Rekkem (WV). Vgl. D. Wiederkehr. — 2. Uit Kerwer, Kerver. 1609 Carwer = Carver, Leiden; 1621 Carwer, Keerweer, Delft; 1711 Keereweer, Leiden (PDB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: