Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kate < Katee

verklaring:
De familienaam Kate is afkomstig uit Suriname.


kenmerken:
Surinaamse naam