Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kappeyne van de Coppello

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Kappeyne van de Coppello is Coppello de stamnaam. Zie ook: Nederland's Patriciaat 28.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: