Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamp
< Kamps < Camps
Kemps
Kampstra
Kampes
Kampjes

verklaring:
1. Patroniem met genitief -s (< Kampszoon), ontleend aan de voornaam Kamp, een Nederlandse-Nederduitse persoonsnaam met de betekenis 'vechter, strijder'. Vergelijk het Duitse woord Kämpfer, de samenstelling Wettkämpfer en bijvoorbeeld de Nederlandse woorden tienkamper en kampioen. Afgeleid van het Latijnse woord campus in de betekenis 'slachtveld'.
2. Als adresnaam een variant van Van de(r) Kamp zonder voorzetsel-lidwoord, maar met een -s, welke naamvorm in Limburg geëigend kan zijn. Dit geldt zeker voor de spelling Camps, welke vorm in Limburg als variant van Op den Camp kan worden beschouwd.
Kennelijk kan er in Drenthe, waar Kamps veel voorkomt, een verbintenis met een zogenoemde boerderij, in oude spelling Camps, verondersteld worden. Was dit in de (vroege) Middeleeuwen een nederzetting van ene Campo?

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kamps', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s