Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamping
Kampstra
Kamminga
< Kampinga < Kempinga
Kampenga

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [K.J.J. Wierenga, 'Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaäcks', in: Gruoninga 31 (1986), p 155].

afkortingen en bibliografische notaties: