Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamphuis
Heghuis
< Kamphuis op Heghuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Kamphuis op Heghuis is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: