Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamphuis < Kamphuijs (y)
Oude Kamphuis
Kamphof
Kamp, van de / der
Huis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kamphuis - erven Kamphuis bij Deurningen, in 1298-1304 Camphues, maar ook Camping; Camphues bij Raalte, 1381-83; Kamphues bij Veldwijk, Vorden, 1494: een bij een kamp gelegen huis [Hekket-1975, p 83].
• Het goed ten Camphuys (te Arriën in Overijssel) [Leenmannen Utrecht 1379, p 73, 84, 85].
• Otte van Camphusen, Gendringen 1402 [Leenboek Anholt, p 52].
• Evert Kemphuys, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• [Otten-1985].
• [J. Wiefker, 'Kaamps in Deurningen', in: Oet de Boerschopn. Vereniging Heemkunde Gemeente Weerselo (1999), nr 69, p 14].
• [M. Kamphuis, Kwartierstaten en stamreeksen van vier families: Kamphuis, Zwaan, Koomans en Fortuin, Oosterhout 2000].
• [K.D. Bos, De voorouders en nakomelingen van Jan Kamphuis en Aafke Smit, Bilthoven 1980].
• ['Wapenregister', in: Jb. CBG 61 (2007), p 240].
• Kamphuis, -huys, -huijs:  PlN: huis op een kamp of veld. PlN bij Deurningen, Raalte (OIJ) en Veldwijk (G) (HEKKET). Vgl. D. Kamphaus (NS, NRW). 1461 Johannes van Camphusen, Leod. dioc. (MUL II).  [WFB2]
• Kamphuis(en), Campheus: PlN `huis op een kamp of veld'. PlN Kamphuis bij Deurningen, Raalte (OIJ) en Veldwijk (G) (HEKKET), Kamphuizen bij Oestgeest (ZH).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: