Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamperman
Kampert
< Kamper < Kamper, de
Kampers
Kämper
Camper

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Camper, te Zuidbarge ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 69].
• Dubbel Gerrits Kamper (Schokland 1737-Emmeloord 1814), visser; zoon van Gerrit Albertsen & Jannetje Jacobsen, huw. Schokland 1734. "Dat deze op Schokland wonende familie de bijnaam De Kamper heeft gekregen, duidt er op dat zij oorspronkelijk vermoedelijk uit Kampen afkomstig zijn" [A. Klappe, 'Stamreeks Kamper', in: Het Schokker Erf (1995), nr 28, p 30-31].
• [F.J. Schoppen, 'Genealogische notities', in: De Veenbrief 8 (1994), nr 7, p 13].
• [R. Boonstra, 'Over Apenhuizen en de Apenhuizer boerderijen', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 14 (1994), nr 3, p 36].
• Vgl. NNN: boerderijnaam Kamper te Bathmen.
• Hauptbedeutung: 1. Benennung nach Wohnstätte, siehe Kamp 1. Es liegt ein Derivat mit dem Suffix -er vor. 2. Benennung nach Herkunft, siehe Kamp 2. Es liegt ein Derivat mit dem Suffix -er vor. 3. In Einzelfällen: Benennung nach Rufname, siehe Kamp 3. Es liegt ein Derivat mit dem Suffix -er vor. 4. In Einzelfällen: Benennung nach Beruf, siehe Kampe 4. Es liegt ein Derivat mit dem Suffix -er vor [Stefanie Brandmüller, 'Kämper', in: DFD - via onderstaande websitelink].
• Kamper(s), Campers, Kemper(s), Kempeers, de Kemper, Kimpers, Kijmpers, Kympers:  1. Mnl. camper, kemper: kampvechter, kampioen. D. Kempfer. 1481 Willem Kempers, Ht. (A.GHIJSEN); 1617 Catharina Campers, Schelle (MAR.). — 2. Patr. Germ. VN kamp-hari. Vgl. Kampert.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: