Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamperman
Kampert
< Kamper < Kamper, de
Kampers
Kämper
Camper

verklaring:
Behalve in Nederland komt de familienaam Kamper ook in Noordrijn-Westfalen voor, mogelijk als klankvariant van de naamsvormen Kämper en Kemper. Het zijn mogelijk herkomstnamen op -er bij plaatsen met het woord kamp 'afgeperkte ruimte'. Zo wordt er verondersteld dat een familie Kamper zijn naam te danken heeft aan herkomst uit de stad Kampen.
Eventueel kan als patroniem gedacht worden aan een ontlening aan een oude Germaanse persoonsnaam met het naamselement kamp in de betekenis 'strijd(er)' (in verband met de Latijnse betekenis voor campus '(slag)veld'). Met de betekenis 'strijder' voor kamper kan zo ook gedacht worden aan een beroepsnaam of een bijnaam voor een vechter.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kamper', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam herkomstnaam beroepsnaam
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

er geen affix