Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamp, van de / der
< Kamp < Kamps
Kampen
Kemp
Kamp, te
Veldkamp

verklaring:
1. Onverbogen patroniem ontleend aan de voornaam Kamp, een Nederlandse-Nederduitse persoonsnaam met de betekenis 'vechter, strijder'. Vergelijk het Duitse woord Kämpfer, de samenstelling Wettkämpfer en bijvoorbeeld de Nederlandse woorden tienkamper en kampioen. Afgeleid van het Latijnse woord campus in de betekenis 'slagveld'.
2. Als adresnaam een variant van Van de(r) Kamp zonder voorzetsel-lidwoord.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kamp', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam
Duitse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix