Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamminga < Kammenga
Kampinga
Kamstra
Camminga
Kamma

verklaring:
Reeds in de 12e eeuw werd de naam Cammingha vermeld. Bij Leeuwarden lag bovendien Camminghaburen, naar deze familie genoemd; ook wel verkort tot Cambuur (!). De naam kan geanalyseerd worden als '(de nederzetting) van Campo en de zijnen' met Campo als oude Germaanse naam met het woord camp/kamp = 'strijd'. Vervolgens heeft men zich door de eeuwen naar de woonplekken en de aloude familie genoemd; werd er een familieband gesuggereerd? Weer later, omstreeks 1800 als alle Friezen een familienaam gaan dragen, blijken er ook wolkammers zich deze naam in moderne spelling en vergelijkbare naamsvormen zoals Kamstra en Van Kammen associatief te hebben toegeëigend.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Kamminga', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam metonymische beroepsnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

inga