Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamerman
< Kamermans < Kamers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Camerman(s), Cammerman(s), Kamermans:  Afl. van Van der Kamer. 1291 Willem Camerman, Lissewege (CG); 1303 van Jan Cammermanne, Bg. (VERKEST); 1384 van Henricke Kamermanne, At. (C.BAERT).  [WFB2]
• Kamermans: Afl. van van de Kamer, ook wel BerN van de kamerling, kamerdienaar. 1303 van Jan Cammermanne, Brugge (WF); 1720 Jan Kamerman, Aardenburg (VS 1974, 562).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: