Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamerman < Kamer
Kamerling
Kamermans
Kammerman
Kamerhuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Haarlem 1607: camers knecht, camerist [Kilian-1990, p 35].
• Zie CAMERMAN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: