Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kaas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Caes, Kaas, Kaes, Quaas, Kees:  1. BerBN van de kaashandelaar of kaasmaker. 1388 van Jan Case; 1398 Lijsbette Caes, Menen (DEBR. 1970). — 2. Patr. Korte vorm van HN Nicasius. Vgl. Caesens, Cas.  [WFB2]
• Kaas, Kas: Ook Caes, Kees. 1. BerBN van de kaasmaker of kaashandelaar. 1398 Lijsbette Caes, Menen (DEBR. 1970). ­ 2. Patr. Korte vorm van de HN Nicasius.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: