Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jorna < Jurna
Castro Jorna

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voornaam Jorn te verklaren uit Ever-hard, resp. Ever-win; verkorting van Jower na stijgende diftong in het oudfries (o.i.v. het oudnoors) [H.T.J. Miedema, Van York naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis, Groningen 1966, p 8].
• Joannes Tjeerds Jorna (Leeuwarden 1756-1792) en Hille Tjeerds Jorna, ged. Leeuwarden 1762; zonen van Tjeerd Hilles (Warga 1726-Jelsum 1784), huw. Jelsum 1752 (& Lijsbet Jans); zoon van Hille Jans & Wikjen Tjeerds [N.A. Hamers, 'Friesland en bijzondere verwantschappen: een aanvulling', in: GN 73 (2019), nr 5, p 228-229].
• Jorna:  Patr. Friese afl. van de Friese VN Jorn < Everwin.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: