Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jorna < Jurna
Castro Jorna

kenmerken:
patroniem toponiem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

a