Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jolink < Joling
Joolink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wyllem Jolynck, Zutphen 1607; Warner Jolynck, 1607 [Galema-2000, deel 1, p 53, 64].
• O.a. Willem Jolink = Willem Jansen, Brummen 1812 [Naamsaanneming Brummen, p 7].
• [Vgl.: Omheining. Contactblad van de Vereniging voor Heemkunde Omheining te Heino 14 (1994), p 82].
• [B.J. Hekket, in: Tubantia 24-12-1970].
• [Lengel-2016, bijlage].
• Jolles, Joele, Jolink:  Patr. Friese VN Jolle.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: