Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jol < Jolman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Het gaat om een geslacht dat tot de oudste van Scheveningen gerekend kan worden, maar waarvan de gegevens toch niet verder teruggaan dan tot het midden van de 16e eeuw. (...) De belangrijkste figuur is wel Cornelis Cornelisz Jol alias Houtebeen (1597-1641), die opklom tot admiraal in dienst van de WIC." [N. Noordervliet-Jol, De geschiedenis van de oudste geslachten van de familie Jol, Scheveningen 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 69].
• [N. Noordervliet-Jol, De geschiedenis van de geslachten Jol 1648-1996, Scheveningen 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 4, p 109].

afkortingen en bibliografische notaties: