Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Johannesen
Hannessen
Johannisse
< Johannessen < Jannessen
Johannesson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannessen is nummer 17 op de ranglijst van de meest voorkomende familienamen in Noorwegen [RIOn 4 (1998), nr 1, p 291].
• Johannes, -es(s)en, -esson, Johans(s)en, -s(s)on, Johannsen, Joanes, Joannès, Joanes(se), Yohannes, Jeunesse:  Patr; HN Johannes. 1280 Johannes de Aken, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: