Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Jeuken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jaeken, Jaken, Jaecken(s), Ga(e)kens, Jacken, Jacquens, Jaax, Jaecks, Jae(c)kx, Jacke(s), Jack(s), Jax(x), Jac, Jock(en), Iockens, Jo(o)ken, Joecken, Goockens, Jou(c)k, Jauck, Jouke(n)s, Youck(en), Joucken, Iouck, Jeuken(s), -enne, Jeucken(s), -enne, Jucken:  1. Patr. Ja(c)ke is oorspr. een vleivorm van VN Jan. Vgl. E. Jack, Br. Jakke. 1394 jeghen Janne van Toroud die men zeicht Jacke, Ktr. (DEBR. 1970). — Lit.: J. LINDEMANS, Haket en andere oude diminutiefvormen van Johannes. MVN 1956, 112. — 2. VN Jake = Jacques, Fr. vorm voor Jacobus. 1376 Jaex Witroc; 1396 Jaque le Fraye = 1397 Jacob le Fraye, Ip. (BEELE); 1577 Jan Jaecken, Bilzen (SCHOE.). Limburgse vormen: 1557 Willem Juckens, Berkt-Aw. (AP); 1578 Henrick Jueckens, Bilzen (SCHOE.); 1612 Herman Joecken, Hoeselt (IOT); 1650 Jacop Jacops of Jeucken Jeuckens, Breust (Maasgouw 1946, 17).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: