Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jensen
Jans
< Jens < Jensch
Jennes
Jensz

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s