Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Janssen
< Janssens < Jansens
Veendijk Janssens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Willem Janssoonssone [Rechtsbronnen Breda, III, p 277].
• Pieter Willem Janssoonssone, 1431 te Nieuwerve, Walcheren [Rek. Rentmeesters Bewesterschelde, I, p 54].
• Deze naam is in 1999 in België nummer 2 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Jans, (de); (de) Jan, Yan(s), Janse, Janz, Janss, Ians, Jaans, Jahn(s), Jähne, Jon, Dejean, Dejaen, Janne(s), Jannis, Jennes, Jennis, Jens(e), Janszone, Jans(s)oone, Jansonne, Jans(s)eune, Yans(s)ens, Janses, Janson, Jans(s)en(s), Janssans, Jans(z)en, Janshen, Janssem, Jancen, Janssis, Yancis, Yanssis, Janissen, Ianssens, Ians(s)en, Jaunzems, Jeance, Jensen, Jens(s)ens, Jenzen:  Patr. Zoon van Jan, Fr. Jean, HN Johannes. 1326 Jacop Janszone, Ip. (BEELE); 1398 Luuc Jan, Wervik; 1398 Wouter Jans, Poeke; 1398 Jane de Jans, Oostrozebeke (DEBR. 1970); 1418 Jan Janssone, Ktr. (DEBR. 1958); 1544 Jan Jannis, Opglabbeek (MOLEMANS 497); 1611 Andreae Jenssens = 1620 Andries Janssens, Kontich (SELS). — Lit.: J. VAN LOON, De Janssen(s)-paradox. MNT 98-109.  [WFB2]
• Jans, Janse(n), Jansens, Janssen(s), Janszen, Janzee, Jens(en): Patr. Zoon van Jan, HN Johannes. 1284-85 Heinric Jans sone, Dordrecht; 1431 Busscher Janssone, Zuid-Beveland (DM); 1438 Willem Janssone, Hulst (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: