Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jansen
< Jans < Johannes
Jannes
Oudejans
Verjans
Jans Beken (-)

verklaring:
De familienaam Jans is een patroniem ontleend aan de roepnaam Jan uit de doopnaam Johannes. In deze variant van de patroniemen die op de populairste voornaam gedurende eeuwen teruggaan wordt de roepnaam Jan door een genitief -s gevolgd. In deze naamvorm ontbreekt de toevoeging 'zoon', die wel deel uitmaakt van Jansen, Janse en Janssen.
Met Jans is ook een aantal namen samengesteld, die het patroniem koppelen aan een adjectief waarmee de zodoende gevormde naam in de categorie bijnamen kan worden geplaatst. Om de ene Jan van de andere te onderscheiden werd hij 'grote Jan', 'kleine Jan', 'lange Jan', 'jonge Jan', 'oude Jan' of 'middel Jan' genoemd, waaruit in volgende generaties de achternamen Grootjans, Kleinjan(s), Langejan(s), Jongejan(s), Oudejans en Middeljans voortkwamen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Jans', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s