Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jan

verklaring:
De familienaam Jan is ondermeer afkomstig uit Pakistan en Afghanistan.


kenmerken:
andere taal