Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Cobussen
Jacobusse
< Jacobussen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob(s), Jakobs, Jacobse(n), Jakobse(n), Jacobusse(n), Jacobi, Jacobovits: Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus. 1293 up den diich tusschen Gisel Jacobs zones huse, Hulst; 1331 Iacobus curatus dicte parrochialis ecclesie de Vroendijc; 1355 joncvrauwe Gheyle Pieter Jacobs zoens dochter; Hulst; 1381 Hughe Jacops, Hontenisse (DEBR. 1962, 1999); 1475 Jacop Jacops f. Jacop, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: