Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobsen
< Jacobse < Jacobusse
Jacobze

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Meertens-1975, p 217].
• Jacob, Iacob(s), Iakob, Jacobs, Jacobse(n), Jacops, Jakobs(en), Jakobsche, Jacobsoone, Jacobson(s), Jakobson(s), -sohn, -sson, Jacub, Jacobus, -i(s), -y, -ij, Jakobi, -y, Jacopi, Jacovy, Yavo(u)bi, Yagoubi:  Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus/Jacomus. In de ME vrij gebruikelijk. 1409 Mariens Jacobs huus, Ktr. (DEBR. 1958). — Lit.: A. VINCENT, Les noms de familles belges provenant de Jacob. Bull. Acad. royale de Belg., Cl. Lettres, 1954, 426-449.  [WFB2]
• Jacob(s), Jakobs, Jacobse(n), Jakobse(n), Jacobusse(n), Jacobi, Jacobovits: Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus. 1293 up den diich tusschen Gisel Jacobs zones huse, Hulst; 1331 Iacobus curatus dicte parrochialis ecclesie de Vroendijc; 1355 joncvrauwe Gheyle Pieter Jacobs zoens dochter; Hulst; 1381 Hughe Jacops, Hontenisse (DEBR. 1962, 1999); 1475 Jacop Jacops f. Jacop, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: