Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobs < Jakobs
Jacobsen
Koops
Jacobi
Dunki Jacobs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Jacob(s)z, 1290 [OSU 4, nr 2426].
• Gheret Jacobs soen, rekening van de inkomsten van Amstelland 1308 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 7].
• Lodewiich Jacobs soens erfnamen [Leenmannen Utrecht 1379, p 52].
• Jacob Anthonys Jacobs, schepen in de Eeninge van Rijsbergen 1491 [Rechtsbronnen Breda, III, p 85].
• De nakomelingen van Andries Jacobs (doop Wijchen 1733), een zoon van Jacobus Andriese, behielden het patroniem Jacobs als familienaam [K.M. van den Heuvel, 'Kwartierstaat Van den Heuvel', in: GN 39 (1984), nr 9, p 315].
• In Hindeloopen lieten in 1811 de kinderen van Jacob Jetzes de familienaam Jacobs vastleggen [RFF].
• Cobben, Kobben, Kubben, Koppen, Kuppen, Koops, Coops naast Jacobi, Jacobs, Jakobs, Jeucken, Jeukens van Jacobus [Crott-1995, p 38].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 4 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• [Konrad Kunze, 'Jakobus in (nieder)deutschen Familiennamen', in: Der Kult des Apostels Jakobus d. Ä. in norddeutschen Hansestädten, Tübingen 2006, p 181-213].
• Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929) [Yvonne Prins & Dimphéna Groffen, 'Van moeders en dochters', in: Jb. CBG 63 (2009), p 109-126].
• Jacob, Iacob(s), Iakob, Jacobs, Jacobse(n), Jacops, Jakobs(en), Jakobsche, Jacobsoone, Jacobson(s), Jakobson(s), -sohn, -sson, Jacub, Jacobus, -i(s), -y, -ij, Jakobi, -y, Jacopi, Jacovy, Yavo(u)bi, Yagoubi:  Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus/Jacomus. In de ME vrij gebruikelijk. 1409 Mariens Jacobs huus, Ktr. (DEBR. 1958). — Lit.: A. VINCENT, Les noms de familles belges provenant de Jacob. Bull. Acad. royale de Belg., Cl. Lettres, 1954, 426-449.  [WFB2]
• Jacob(s), Jakobs, Jacobse(n), Jakobse(n), Jacobusse(n), Jacobi, Jacobovits: Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus. 1293 up den diich tusschen Gisel Jacobs zones huse, Hulst; 1331 Iacobus curatus dicte parrochialis ecclesie de Vroendijc; 1355 joncvrauwe Gheyle Pieter Jacobs zoens dochter; Hulst; 1381 Hughe Jacops, Hontenisse (DEBR. 1962, 1999); 1475 Jacop Jacops f. Jacop, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: