Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobs
< Jacob < Jacob, s'
Jacobus
Jakob
Yacob
James

verklaring:
Patroniem in onverbogen vorm ontleend aan de voornaam Jacob.


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix