Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jackson < Jack
Jacks
Jackson Avila

verklaring:
Engels patroniem, zoon van Jack, in Nederland ondermeer afkomstig uit Groot-Brittannië, Suriname en de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

son