Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jak
Jackson
< Jack < Jacke (é)
Ajack

verklaring:
De familienaam Jack is in Nederland ondermeer afkomstig uit de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
patroniem
Antilliaanse naam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix