Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Iven
< Ivo < Ibo

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ivo, Iven(s), Ive(s), Iwe(n)s, Ieven, Yven(s), Yves, Yvon, Hyvon, Yvoz:  Patr. Germ. VN Ivo.1381 Jan Yeven sone; 1381 Yeve de Vos, Hontenissen Z (DEBR. 1969); 1549 Adriaan Ivens, Baardwijk-Aw. (AP); 1584 Jan Ievens, Aw. (AB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: