Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Isaak
Ishak
< Isak < Isakh
Ischak

verklaring:
De familienaam Isak is in Nederland ondermeer afkomstig uit Ethiopië en Joegoslavië.


kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix