Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Izaks
< Isaak < Ishaak
Isaac
Isak
Isa
Isaaq

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Isaac, Isaak, Izaack, Izak(s), Hyzak, Isaken, Isaki, -o, Isa(a)cson, Ishaque, Izsak:  Patr. Bijbelse VN Izaak. Hij kwam in WV al in de 10e e. voor (LEYS 1958). 1280 Yzac Coppe, Ip. (BEELE); 1300 Willelmi Ysac, Ktr. (DEBR. 1980).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: