Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Housen
< Ingen Housz < Ingenhoes
Hous, d'
Ingenhousz

varianten en/of samenstellingen:
Bruijnings Ingenhoes, Ingenhoes, Ingenhoest, Ingenhousz, Ingenhuls?.