Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Ietswaard

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Itsweire, Ietswaard:  BerN. Mnl. eetsweerre: gezworene, gerechtelijk ambtenaar, letterlijk: die een eed zweert. 1424 Jan Yetzwert, St.-Win. (Nk. 1981, 239-241); 1512 Aegidius Yetzwert, Dk. (CAZ); 1567 Martin Ytsweere, Houtkerke (DGW); 1602 Adriaen Eedtsweere, Houtkerke FV — Leiden (J.D.); 1714 Jacobus Itswart, Menen (MUL VII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: