Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Ie

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ie: Patr. Io (Dip.)? Maar vermoedelijk veeleer door d-syncope uit Germ. Ido. 1317 daer si in wonen ane de Plaetse upt hoechuus naest meester Yes huus = 1337 ende Willems meester Ies soens huus = 1338 meester Ye de Witte; 1381 Yde Witten, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: