Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Idema < Iedema
IJdema (Y)
Ides
Idema Greidanus

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder: Pieter Pieters = Pieter Idema, chirurgijn en meester barbier te Appingedam, 1640; Jan Ydes Idema, in 1744 mr. schoenmaker te Leeuwarden; zoon van Iede Douwes ['Beschrijving van een familie Idema', in: GN 23 (1968), p 4].
• Jan Ydes Idema; zoon van Yde Douwes [Wimersma Greidanus van-1978, p 249].
• [Familie-Kroniek Idema (25 (1993), nr 30). Vgl. GN (1994), p 138].
• [C.E.G. ten Houte de Lange, 'Idema', in: dNL 101 (1984), p 330].
• Voorouder: Gurbe Feitzes, geb. Zevenhoven (Gr.) 1754; zoon van Feitze Idema [D. Smit, Genealogie Idema, Haren z.j.].

afkortingen en bibliografische notaties: