Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brandsma
< IJsbrandij (Y) (y) < IJsebrands
IJzenbrandt
Wijbrandi

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Seyne IJsebrantssoen, Zwolle 1401 [Maandrek. Zwolle 1401, p 40].
• Dirc IJsbrants zoon verkoopt aan Jan Aernts zoon 8 honts lands in het ambacht Monster,1425 (archief van het klooster van Sint Elizabeth in Den Haag) [Sernee-1920, p 17].
• Claes IJsbrants, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Dirck Ysbrenz, Leeuwarden ca. 1528 [Fontes Leovardienses, p 22].
• Maritgen IJsbrant, Leiden 1574; die wedewe van Jacob IJsbrantsen, idem [Volkstelling-1574, p 83].

afkortingen en bibliografische notaties: