Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Hummel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hommel, Hum(m)el, Homel:  1. Patr. Dim. van Germ. VN Humbold of Humbrecht. 1150 Diederic Humilo, Keulen (BRECH.). — 2. BN naar de hommel, D. Hummel. Naar het gebrom of voor een onrustig mens.  [WFB2]
• Hummel(en), Hummelman: Patr. Dim. van de Germ. VN Humbold of Humbrecht. 1150 Diederic Humilo, Keulen (BRECH.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: