Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huizinga < Huizenga
Huizing
Huisinga
Huizinga Bruins
Huizinga Mora

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• < Huso [Winkler-1877, p 268].
• Jan Sijverts Huisinga, van Eestrum, schipper te Holwerd, huw. aldaar 1723 [Slootweg-1997; aanv. 1998, p 233].
• Freerk Hindriks Huizinga (Saaxumhuizen 1805/06-Uithuizen 1876); zoon van Hindrik Pieters (Huizinga) (Oldehove 1771-1817), landbouwer; zoon van Pieter Jans & Stijntje Freriks [P.J.C. Elema, Th.J. Oostergo mmv. A.J. Stasse, 'Bij de kwartierstaat van Marten Toonder (1912-2005)', in: GN 60 (2005), nr 11, p 636].
• Jacob Willems & Anje Leuijes, huw. Huizinge 1734; grootouders van Willem Luijes (1789-1868), huw. Loppersum 1827 met de naam Huizenga en daarna beurtelings Huizenga en Huizinga ['Wapenregister', in: Jb. CBG 48 (1994), p 269].
• Herkomst Huizinge [Wimersma Greidanus van-1978: 1979, p 236].
• Huizing(a), Huizenga:  Het Friese geslacht Huizinga stamt van het hof Melkema in Huizinge (GR).  [WFB2]
• Huizing(a), Huizenga, Huijsing: Het Friese geslacht Huizinga stamt van het hof Melkema in Huizinge (GR). Huizing is ook een PlN in Anloo (DR), Assen (DR) (HEKKET). Maar Huizing kan ook Patr. zijn, afl. van VN Huso.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: