Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huijsen (y)
< Huissen < Huijssen (y)
Huiszoon
Huussen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis van Huessen, lidmaat Arnemuiden 1584 [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 3].
• Huijs, Huss, Huijsen, Huijsse(n), Huizen, Huijzen, Huissen, Heuse, Heuzen: Patr. 1. Germ. VN Huso. 1381 relicta Jans Huus; 1381 Clays Huse, Hontenisse (DEBR. 1999). ­ 2. Huis < Huus < Huughs, gen. van de VN Huge, Hugo. 1382 Jan Huuchs = 1398 Jehan Hughes = 1398 Jan Huus, Machelen (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: