Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huijsen (y)
< Huissen < Huijssen (y)
Huiszoon
Huussen

kenmerken:
patroniem toponiem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen geen affix