Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huizinga
< Huiskes < Huijskens (y)
Huisjes
Huuskes
Huis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heinrec Huuskens huse, Brussel 1356; Willem Husin, Zwevegem 1498; Hugheskin van Cassele, Ieper 1377; Jan Huuchs, Machelen 1382 = Jehan Hughes, 1398 = Jan Huus, 1398; Dirk Huysken, Kleve-Antwerpen 1561 [WFB].
• Jan Huiskes te Lievelde, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 219].
• Jan Huiskes, huw. Lichtenvoorde 1717 [Erna Reuzel-Gerritsen, 'Diverse kwartierstaten Hulshof', in: OTGB 34 (2017), nr 3, p 88-93].
• Huyskens, Huijskens, Huiske(n)s, Hüsken, -es, Husken(s), -kin(et), -quin(et), -gen, -ques, Usquin:  1. Dim. van huis. Vgl. D. Häuschen, Häusle. 1356 Heinrec Huuskens huse, Bs. (PEENE 1949). — 2. Patr. Dim. van Germ. VN Huso. Vgl. Huysse. — 3. Patr. < Huigsken, dim. van Huig, Hugo. 1377 Hugheskin van Cassele, Ip. (BEELE); 1561 Dirk Huysken, Kleve-Aw. (AP). Zie ook Huis.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: