Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huijs (y)
Nieuwenhuis
Huiskes
Huis in 't Veld
Kamphuis
< Huis < Hus
Huis, van
Huissen
Thuis
Hoes

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix s