Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoenjet
Houniet
< Hounjet < Houet (ë)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Houniet, Hounjet, Hoenjet:  Hougnet, Hognet, dim. van Hogne (zie Hogne 2.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: