Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huig
Hougee (ée)
Hoog
< Houg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hugo, Hugoo, Huge, Huughe, Huch(t), Hugens, Hug(gen), Hugue(n), Uge(n), Huegens, Huens, Huige, -ens, Huyge, -en(s), Huijge, -en(s), Huygh(e), -en(s), Huijgh(e), Huuyghe, Huych, Huyghues, Heugen(s), Heughens, Eughens, Heuck, Heugue, Heugeu, Hauge(n), Houg, Houge(n), Hoegen:  Patr. Gerrm. VN Hugo < hugu/hugi "denkende geest, verstand", zoals in Ndl. geheugen, heugenis, heug (en meug). 926 Hugo (Dip.). 1234 Hugo de Steenlant (GN); 1326 Willem Hughe, Ip. (BEELE); 1397 Lambert Hougen, Vreren (IOT); 1556 Matth. Heugens, Duinkerke-Aw. (AP). Hugo(o) kan ook een grafie zijn voor Hugot.  [WFB2]
• Houg: Patr. Var. van Huige, Huych, de Germ. VN Hugo. 1271 Hugo von Schilteck = 1296 Haug von Schilteck (BRECH.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: